JAVNI POZIV za komenatare na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuje javni poziv za davanje komenatara na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu.

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu pokrenuta je 2011. godine sa idejom obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je ovoj inicijativi 2012. godine sa ciljem da se osiguraju obaveze Vlade prema građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija u jačanju kapaciteta i efikasnosti javne uprave.Učešće u ovoj inicijativi Republika Srbija smatra dobrim putem za sprovođenje opšteg cilja reforme javne uprave u Republici Srbiji koji podrazumeva obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje takve javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Ministarstvo i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, pozivaju zainteresovanu javnost da u periodu od 17. do 31. oktobra 2017. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative.

Izveštaj, javni poziv i obrazac za komentare dostupni su na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-za-otvorenu-upravu.php).

Predlozi, komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskom poštom na obrascu, na i-mejl adresu: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do utorka, 31. oktobra 2017. godine.Skip to content