JAVNI POZIV ZA NABAVKU KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

(Ref. 2016AO47)

Savet Evrope objavljuje javni poziv za konsultantske usluge iz oblasti upravljanja ljudskim resursima za potrebe projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“. Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi ga Savet Evrope u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Projekat je zasnovan na ključnim prioritetima Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji i načelima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koje pružaju čvrstu osnovu za uspostavljanje stabilnog sistema lokalne samouprave u Srbiji. U tom kontekstu, Projekat će potpomoći razvoj i primenu modernih instrumenata upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi kao i uspostavljanje efikasnog institucionalnog i organizacionog okvira za stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnoj samoupravi kroz kvalitetne programe obuke zasnovanim na stvarnim potrebama zaposlenih.

Projekat predviđa izradu „Paketa podrške iz oblasti upravljanja ljudskim resursima“ i njegovu primenu u 20 lokalnih samouprava u Srbiji (uključujući gradove, opštine i gradske opštine) od novembra 2016. godine do oktobra 2017. godine. U tom cilju Savet Evrope objavljuje javni poziv za angažovanje konsultanata (fizičkih lica) za sprovođenje „Paketa podrške iz oblasti upravljanja ljudskim resursima“ u odabranim lokalnim samoupravama.

Rok za prijavu je petak, 30. septembar 2016. godine. Detaljne informacije o uslovima javnog poziva objavljene su na internet stranici Saveta Evrope www.coe.int/en/web/portal/call-for-tenders (Ref. 2016AO47).Skip to content