JAVNI POZIV ZA OCD: učešće u Radnoj grupi za izradu petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava organizacije civilnog društva da je produžen rok za podnošenje prijava na Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje prijava je produžen do 13. januara 2023. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje prijava traje od 15. do 30. decembra 2022. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA) u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adresu sek.scd@minljmpdd.gov.rs sa napomenom: “Partnerstvo za otvorenu upravu – kandidatura za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi“.

Javni poziv i propratni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

 Skip to content