Javni poziv za organizacije civilnog društva za učešće u okruglim stolovima u okviru javne rasprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,[1] u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da uzmu aktivno učešće u okruglim stolovima koji će se u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, održati:

  • 8. maja 2017. godine u Nišu, Hotel Tami Residence, sala Constantinus Palace, Durmitorska (prilaz broj 1), sa početkom u 11.00 časova;
  • 10. maja 2017. godine u Novom Sadu, Master centar, Hajduk Veljkova 11, sa početkom u 11.00 časova;
  • 12. maja 2017. godine u Beogradu, Klub narodnih poslanika, Tolstojeva 2, sa početkom u 10.00 časova.

Planirano je učešće do 20 predstavnika organizacija civilnog društva u svakom od okruglih stolova (jedan predstavnik po organizaciji).

Učešće u okruglim stolovima ostvaruje se prema redosledu prijave do maksimalnog broja (20 po skupu), a prednost imaju predstavnici organizacija civilnog društva koje deluju u oblastima koje su u vezi sa sadržinom zakona koji su predmet javne rasprave (reforma javne uprave, stručno usavršavanje u javnoj upravi i sl.), što se dokazuje na osnovu izvoda iz statuta udruženja ili drugog odgovarajućeg akta organizacije civilnog društva.

Prijavu učešća na konsultativnom sastanku potrebno je dostaviti najkasnije do četvrtka, 4. maja 2017. godine, na e-adresu: danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs.

Prijave se podnose na obrascu koji je deo ovog poziva.

Obrazac za predlaganje predstavnika OCD

Organizacija okruglih stolova podržana je u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa Savetom Evrope i Stalnom konferencijom gradova i opština, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade troškove prevoza predstavnicima organizacija civilnog društva  koji nisu iz mesta u kom se održavaju okrugli stolovi.

 


[1] Organizacija okruglih stolova podržana je u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa Savetom Evrope i Stalnom konferencijom gradova i opština, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.


Skip to content