Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je započelo javne konsultacije u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva na on line javne konsultacije sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnim konsultacijama radi pripreme teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana. Svoje predloge i sugestije od značaja za izradu pomenutog zakona, navedeni akteri mogu poslati najkasnije do 9. aprila 2021. godine na adresu elektronske pošte: konsultacije.zakonzg@mduls.gov.rs, sa naznakom: Komentari na Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana. Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana od 26.03.2021. godine možete preuzeti ovde.Skip to content