MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O četiri nacrta zakona

Na osnovu člana 41. stav 10. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 i 8/19 – dr. uredba), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje

IZVEŠTAJ

o sprovedenoj javnoj raspravi o četiri nacrta zakona

 

Odbor za pravni sistem i državne organe, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, doneo je sledeće zaključke:

-Zaključak 05 broj: 011-9860/2021 od 26. oktobra 2021. godine, kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru;

-Zaključak 05 broj: 011-9861/2021 od 26. oktobra 2021. godine, kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

-Zaključak 05 broj: 011-9862/2021 od 26. oktobra 2021. godine, kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama;

-Zaključak 05 broj: 011-9867/2021 od 26. oktobra 2021. godine, kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Javna rasprava o navedenim nacrtima zakona sprovedena je u periodu od 28. oktobra do 16. novembra 2021. godine.

Program javne rasprave o četiri nacrta zakona objavljen je na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/propisi/propisi-u-pripremi/ i Portalu e-uprave, sa pozivom svim zainteresovanim stranama (građanima i stručnoj javnosti) da u toku trajanja javne rasprave dostave svoje komentare, predloge i sugestije za unapređenje tekstova nacrta zakona, i da svoje komentare šalju na e-mail adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

U toku trajanja javne rasprave nije bilo dostavljenih predloga, sugestija, inicijativa i komentara na tekstove nacrta zakona.

U Beogradu, 25. novembra 2021. godine

 

 Skip to content