MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE OBJAVLJUJE NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA NAKON SPROVEDENE JAVNE RASPRAVE

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade, Odbor za pravni sistem i državne organe, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, doneo je Zaključak kojim je odobreno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona  o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i utvrđen Program javne rasprave koja se sprovodila u periodu od 27. maja do 16. juna 2021. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je nakon analize primedbi, predloga i sugestija primljenih tokom javne rasprave utvrdilo revidirani tekst Nacrta zakona radi slanja na mišljenje nadležnim državnim organima u skladu sa Poslovnikom Vlade.Skip to content