Nacrt posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i da daju svoje komentare.

Potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički donela je 23. marta 2015. godine  Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Stručnu i administrativnu podršku radu radne grupe pruža Ministarstvo pravde.

Javna rasprava o Nacrtu posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, sprovodi se od 3. decembra do 23. decembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe predloge i sugestije, dostavljati Ministarstvu pravde putem elektronske pošte na e-mail: vladimir.vukicevic@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo pravde, sa naznakom „Za Nacrt posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina “, ulica Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samoupave, uz stručnu i administrativnu podršku Ministarstva pravde sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Tekst radne verzije Nacrta (sa „track changes”) možete preuzeti ovde

Tekst radne verzije Nacrta (bez “track changes”) možete preuzeti ovdeSkip to content