NOVA PREPORUKA MATIČARIMA O VENČANJIMA I MERAMA PROTIV COVID-19

U prethodnom periodu, u skladu sa merama Vlade radi sprečavanja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je svim opštinskim i gradskim upravama uputilo preporuke o načinu postupanja matičara u vezi sa zaključenjem braka.

I pored toga što je Odlukom o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65/20) od 7. maja 2020. godine, ukinuto vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije proglašeno 15. marta 2020. godine, i dalje se nastavlja sa primenom mera Vlade radi sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.

S tim u vezi, aktom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave broj: 021-02-256/2020-26 od 25.05.2020. godine, a u vezi sa naredbom ministra zdravlja od 21. maja 2020. godine svim gradskim/opštinskim upravama upućena je preporuka o načinu postupanja matičara u vezi sa zaključenjem braka, odnosno da se i dalje primenjuju preventivne mere kada se na javnim mestima u zatvorenom i na otvorenom prostoru istovremeno okuplja ne više od 100 lica.

Nakon toga, naredbom ministra zdravlja o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima („Službeni glasnik RS“, broj 83/20) koja je stupila na snagu 10. juna 2020. godine, sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno-tehničke i higijenske uslove i dalje se primenjuju kada se na javnim mestima u zatvorenom prostoru istovremeno okuplja do 500 lica (umesto 100 koliko je do sada bilo dozvoljeno), dok sa druge strane više nema ograničenja broja ljudi kada je u pitanju okupljanje na otvorenom prostoru, s tim da rastojanje između prisutnih lica iznosi najmanje jedan metar.

U tom smislu potrebno je da sve opštinske i gradske uprave, kao i Gradska uprava grada Beograda, postupaju u skladu sa datim preporukama prilikom obavljanja poverenih poslova u oblasti matičnih knjiga.

PREUZMITE PREPORUKUSkip to content