Novi termin obuka za matičare i zamenike matičara 28. oktobra

Ministarstvo  državne uprave i lokalne samouprave je, zbog velike zainteresovanosti za obuku matičara i zamenika matičara,  a u cilju ujednačavanja prakse i primene propisa u radu, ažuriranja drugih službenih evidencija na osnovu podataka iz matičnih knjiga (Registra matičnih knjiga), pre svega Jedinstvenog biračkog spiska, otvorilo novi termin obuke, koji će se održati 28. oktobra 2019. godine, sa početkom u  12 časova (registracija od 11 časova), u Beogradu – Klub narodnih  poslanika, Tolstojeva 2.

Svi zainteresovani, koji se nisu prijavili na prvu obuku (koja se održava 17. oktobra 2019. godine) mogu se prijaviti najkasnije do 24. oktobra 2019. godine, putem elektronske pošte: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs .

Prilikom prijave, potrebno je navesti ime i prezime, kao i opštinsku odnosno gradsku upravu ispred koje dolazite.

 



Skip to content