Novih 14 Jedinstvenih upravnih mesta

Do sada je u Republici Srbiji uspostavljeno 55 jedinstvenih upravnih mesta počev od 2018. godine a novih 14 gradova i opština dobilo je sredstva za uspostavljanje i unapređenje jedinstvenog upravnog mesta u 2024. godini.

Ministarstvo državne uprave i lokale samouprave raspisalo je 9. februara 2024. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u cilju podrške jedinicama lokalnih samouprava i gradskim opštinama za uspostavljanje i unapređenje jedinstvenog upravnog mesta („Službeni glasnik RS“, broj 10/24), na koji je blagovremeno i sa potpunom dokumentacijom konkurisalo 24 jedinica lokalnih samouprava i gradskih opština.

Ovo je sedmi po redu javni poziv opštinama i gradovima za prijavu u okviru projekta „Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta“, za koji je ove godine opredeljen iznos od 90.000.000,00 dinara budžetskih sredstava.

Komisija za raspodelu sredstava, radi podrške uspostavljanju jedinstvenih upravnih mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, razmatrala je podnetu dokumentaciju učesnika javnog poziva ceneći uslove, kriterijume i merilima propisana Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i merilima za određivanje jedinstvenog upravnog mesta, kao i način saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem, i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mestu („Službeni glasnik RS“ broj 93/23), a posebno uzimajući u obzir ravnomernu geografsku zastupljenost svih delova Srbije i ravnomerno zastupljen stepen razvijenosti, kao i podnete predloge specifikacija raspodele sredstava.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović doneo je 4. marta 2024. godine Odluku o dodeli budžetskih sredstava namenjenih za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta za 2024. godinu.

Odluku o raspodeli sredstava možete pogledati OVDE.Skip to content