OBAVEŠTENJE KORISNICIMA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2019. GODINI

Usled uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji u cilju sprečavanja širenja korona visura COVID-19, obaveštavamo ustanove i udruženja, korisnike sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini, koja su realizovala planirane projektne aktivnosti da svoje izveštaje mogu dostaviti Ministarstvu poštom, ali i elektronskim putem na elektronsku adresu: prava.slobode.registri@mduls

Korisnike sredstava Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini  koji nisu u potpunosti realizovali planirane projektne aktivnosti u predviđenom roku, i koji nisu u mogućnosti da ih sprovedu, ovim putem obaveštavamo da nakon ukidanja vanrednog stanja mogu da nastave aktivnosti na realizaciji projekata.

Polazeći od navedenog, rok za realizaciju projekta koji je predviđen ugovorom koji su nosioci  projekta zaključili sa Ministarstvom, odnosno najkasnije do 30. juna 2020. godine, biće produžen za vremenski period trajanja vanrednog stanja. Nakon isteka tog perioda, a najkasnije u roku od 15 dana, nosioci projekta su u obavezi da Ministarstvu dostave završni narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.Skip to content