OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 68/15 i79/2015 – ispravka), ovde, koji je stupio na snagu 8. avgusta 2015. godine, utvrđena je obaveza da korisnici javnih sredstava dostavljaju propisane podatke do desetog u mesecu za prethodni mesec. U slučaju nedostavljanja podataka u navedenom roku propisane su posledice nepostutanja, kao i kaznene odredbe.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je korisnik podataka iz Registra i organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona.

Uvidom u Registar utvrđeno je da jedan broj korisnika javnih sredstava nije izvršio obavezu unosa podataka u Registar. Pozivamo korisnike javnih sredstava da u spiskovima prikazanim ispod provere svoj status.

Istovremeno obaveštavamo korisnike javnih sredstava, koji imaju obavezu dostavljanja podataka u Registar, da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svakog meseca objavljivati spisak korisnike javnih sredstava koji nisu dostavili podatke.

Spisak direknih i indirektnih korisnika budžeta RS koji nisu dostavili podatke za avgust 2015. godine

Spisak organizacija za obavezno socijalno osiguranje i korisnika sredstava tih organizacija, javnih preduzeća koje je osnovala RS, pravnih lica osnovanih od strane javnih preduzeća koje je osnovala RS, pravnih lica nad kojima RS ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organu upravljanja i agencija i organizacija na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili nad čijim radom državni organi vrše nadzor koji nisu dostavili podatke za avgust 2015. godine

Spisak direknih i indirektnih korisnika budžeta JLS i AP, javnih preduzeća koja je osnovala JLS ili AP i pravnih lica osnovanih od strane JP koja je osnovala JLS ili AP koji nisu dostavili podatke za avgust 2015. godine


VAŽNA INFORMACIJA:

Korisnici javnih sredstava koji se nalaze na spiskovima korisnika koji nisu blagovremeno dostavili ili nisu overili kompletne  podatke (član 4. tačka 2 i 3. Zakona o Registru,  odnosno kadrovske i finansijske podatke) za avgust 2015. godine u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica i koji to učine naknadno  potrebno je da o tome obaveste:

  • neposredno organ od koga su dobili obaveštenje da nisu dostavili podatke,
  • Ministarstvo finansija na kabinet@mfin.gov.rs i
  • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na nandjelkovic@gov.rs.

Ukoliko se korisnik  našao na spisku usled toga što je došlo do promene jedinstvenog broja budžetskog korisnika ili do gašenja korisnika potrebno je o tome obavestiti:

  • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na nandjelkovic@gov.rs. i
  • Ministarstvo finansija na kabinet@mfin.gov.rs uz zahtev za ažuriranje zvaničnog spiska KJS-a u skladu sa ovim promenama.

Za sve dodatne informacije pišite na nandjelkovic@gov.rs ili pozovite na 011/3621- 531.Skip to content