Obaveštenje o početku izrade Akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine za sprovođenje Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine

U skladu sa odredbama člana 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 30/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje otpočinjanje rada na izradi Akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine za sprovođenje Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 73/21).
 
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obrazovalo je Posebnu radnu grupu za izradu Akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine.
 


Skip to content