OBAVEŠTENJE PODNOSIOCIMA PRIJAVA NA KONURSU ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2020. GODINI

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava podnosioce prijava na Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini, da su u skladu sa Uredbom o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS, broj 60/20), Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,  umanjena sredstva koja su odobrena Zakonom o budžetu za 2020. godinu, između ostalog, i za Budžetski fond za nacionalne manjine u iznosu od 6.000.000 dinara.

Ukupna sredstva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini iznose  24.000. 000 dinara.

 Skip to content