Obaveza usaglašavanja propisa sa Uredbom o finansiranju udruženja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava organe javne vlasti da je Vlada Srbije 20. septembra 2018. godine usvojila Zaključak o potrebi usaglašavanja propisa Vlade i organa državne uprave koji uređuju finansiranje programa/projekata udruženja u određenim oblastima sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Uredbu je, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, donela Vlada 1. marta 2018, a njena primena počela je 13. marta ove godine.

Priprema predloga ove uredbe bila je jedna od značajnijih aktivnosti Ministarstva tokom 2017. i početkom 2018. godine. Postupak je sproveden transparentno i inkluzivno, poštujući pricipe dobre i otvorene uprave koja konsultuje građane u ranim fazama usvajanja propisa.

Ostvarena je saradnja sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, Stalnom konferencijom gradova i opština, sprovedene su online konsultacije i održani pojedinačni sastanci sa predstavnicima organizacija civilnog društva, stručne javnosti i jedinica lokalne samouprave, kao i završni konsultativni sastanak u Kući ljudskih prava sa predstavnicima organizacija civilnog društva.

Donošenje Uredbe  imalo je za cilj da obezbedi veću jednobraznost procesa dodele sredstava, transparentniju potrošnju budžeskih sredstava  i sprečavanje sukoba interesa prilikom raspodele sredstava za finansiranje programa odnosno projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Državni organi imaju obavezu da u roku od 45 dana od donošenja Zaključka obaveste Kancelariju za saradnju sa civilnim društvom o realizaciji istog.

Preuzmite:

Zaključak o potrebi usaglašavanja propisa Vlade i organa državne uprave koji uređuju finansiranje programa/projekata udruženja u određenim oblastima

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

 Skip to content