OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTVRĐIVANJE STATUSA AKREDITOVANOG SPROVODIOCA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI ZA AKREDITOVANE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ILI NAUČNOISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE, ODNOSNO JAVNO PRIZNATE ORGANIZATORE AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

Nacionalna akademija za javnu upravu je 14. juna 2023. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih.

Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku

Rok za podnošenje prijava je  30 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, 14. jul 2023. godine.

 

Preuzmite: Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih

 Skip to content