ODLUKA O FINANSIRANJU PROJEKATA U OKVIRU JAVNOG POZIVA IZ FONDA ZA FUNKCIONALNO-ORGANIZACIONE MODELE, KOJI SE FINANSIRA U OKVIRU PROJEKTA: „LOKALNA SAMOUPRAVA ZA 21. VEK“

U skladu sa objavljenim Javnim pozivom za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji koji je raspisan u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek“, koji podržava Vlada Švajcarske, ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je Odluku o finansiranju projekata u okviru Javnog poziva iz Fonda za funkcionalno-organizacione modele, koji se finansira u okviru Projekta: „Lokalna samouprava za 21. vek“, a na osnovu Predloga Odluke o raspodeli sredstava iz Fonda za funkcionalno-organizacione modele, koji se finansira u okviru Projekta: „Lokalna samouprava za 21. vek“ i saglasnost Donatora.

Na osnovu kriterijuma za administrativnu i tehničku evaluaciju koji su objavljeni u okviru Javnog poziva, ukupna sredstva koja će biti dodeljena jedinicama lokalne samouprave iznose 82.287,96 švajcarskih franaka i odobravaju se, uz prethodnu saglasnost Donatora, sledećim korisnicima u navedenim iznosima i namenama:

 

Podnosilac Naziv projekta Ukupan budžet CHF
Grad Leskovac

 

Reorganizacijom do efikasnije uprave grada Leskovca 26.855,00
Opština Raška

 

Primena funkcionalno-organizacionog modela u opštini Raška 17.375,96
Opština Mali Zvornik

 

Unapređenje dostupnosti usluga građanima i privredi kroz bolji funkcionalno-organizacioni okvir opštinske uprave Mali Zvornik

 

16.900,00
Grad Loznica

 

Primena funkcionalno-organizacionog  modela u gradu Loznici 21.157,00

 

Odluka o finansiranju projekata u okviru javnog poziva iz fonda za funkcionalno-organizacione modele, koji se finansira u okviru Projekta: „Lokalna samouprava za 21. vek“Skip to content