Odluka o lokalnim samoupravama koje će biti podržane u okviru programa „Podrška prilikom uspostavljanja JUM u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama“

Na osnovu člana 23. stav 2 Zakona o državnoj upravi („Sl. Glasnik RS“ br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018) i odredbe Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, na osnovu raspisanog Javnog poziva za dobijanje podrške za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama („Sl. Glasnik RS“ broj 118/2020), a na osnovu predloga Komisije za evaluaciju prijava, za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, doneta je odluka o lokalnim samoupravama koje će biti podržane u okviru programa „Podrška prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama“.

Ministarsto državne uprave i lokalne samouprave će sa navedenim jedinicama lokalne samouprave zaključiti ugovore o dodeli navedenih sredstva kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Ova odluka objavljena je u „Službenom glasniku RS“ broj 129/2020 od 28. oktobra 2020.

Preuzmite: Odluka o lokalnim samoupravama koje će biti podržane u okviru programa „Podrška prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama“

 

 Skip to content