Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti obrazovanja u 2020. godini

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić doneo je Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti obrazovanja u 2020. godini.

Sredstva su odobrena za realizaciju 72 projekta, u ukupnom iznosu od 24.000.000 dinara.

Odluka je doneta u skladu sa Listom vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata podnetih na konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti obrazovanja u 2020. godini, koju je utvrdila Konkursna komisija koja je sprovela postupak dodele sredstava iz ovog fonda u 2020. godini.

Odluka je objavljena i na internet stranama Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Preuzmite: Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti obrazovanja u 2020. godiniSkip to content