ODLUKA o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave-podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović donela je, drugu po redu u ovoj godini, Odluku o raspodeli sredstava, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj: 119/21 od 10. decembra 2021. godine.

Drugom Odlukom o raspodeli sredstava za 2021. godinu podržan je ukupno 21 projekat.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je 5. novembra 2021. godine opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će, u potpunosti ili delimično, biti finansirani sredstvima koja su, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, obezbeđena u okviru budžeta Republike Srbije za tekuću budžetsku godinu i raspoređena u okviru razdela Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a iznose 140.000.000 dinara.

Jedinice lokalne samouprave uzele su učešće po raspisanom javnom pozivu kroz podnošenje prijava za realizaciju prioritetnih projekata. Na taj način ostvarena je direktna komunikacija sa realnim potrebama jedinica lokalne samouprave i učvršćen je stepen poverenja i međusobne saradnje.

Okončanom raspodelom sredstava jedinicama lokalne samouprave za realizaciju odabranih namena ostvarena je direktna pomoć u realizaciji njihovih potreba u funkciji razvoja i podizanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave i društva u celini.

Na javni poziv Ministarstva prijavljeno je ukupno 123 projekta.Skip to content