ODLUKA o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave-podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave

Na osnovu člana 6. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 11/18, 13/19 i 3/20), a na osnovu Predloga odluke Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, donosim

O  D  L  U  K  U

 

o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave-podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave

 

 

Sredstva se odobravaju po objavljenom Javnom pozivu za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 3/21 od 15. januara 2021. godine).

Iz sredstava koja su planirana Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu na Razdelu 20 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, šifra direktnog budžetskog korisnika – 14800, funkcija 180 – transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti, program 0608 – sistem lokalne samouprave, programska aktivnost 0004 – podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave,  ekonomska klasifikacija 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, izvor prihoda 01 – prihodi iz budžeta, odobravaju se sredstva jedinicama lokalne samouprave, i to:

 

1.1. Sredstva u iznosu od 322.000.000,00 dinara namenjena za učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave (cilj 1), odobravaju se sledećim korisnicima u navedenim iznosima i namenama:

 

 

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Grad

SOMBOR

 

16.000.000,00 Postavljanje dečijih igrališta u Somboru na katastarskim parcelama 9309/1 i 440/1 Sombor-1

 

2. Opština

LEBANE

9.500.000,00 Energetska sanacija objekta opštinske uprave Lebane
3. Opština

VLASOTINCE

7.800.000,00 Rekonstrukcija ambulante u Donjoj Lopušnji
4.  

Opština

BELA PALANKA

 

 

10.000.000,00      

Uvođenje sistema video nadzora ( I faza) u Beloj Palanci
5. Opština

IVANJICA

 

30.400.000,00

Parterno uređenje školskog dvorišta u OŠ”Milinko Kušić” opština Ivanjica — prva faza
6. Opština

BEČEJ

27.600.000,00 Vrelovod DN200 od hidrotermalne bušotine BčHT-Z/09 do objekta sportskog centra „Đorđe Predin-Badža”-  I Faza
7. Opština

PETROVAC NA MLAVI

 

 

3.400.000,00

 

Sanacija gradskog trga sa pripadajućom pešačkom zonom

8. Grad

BEOGRAD,GO LAZAREVAC

 

9.500.000,00 Uređenje prostorija zgrade uprave gradske opštine Lazarevac
9. Opština

SMEDEREVSKA PALANKA

29.000.000,00 Investiciono održavanje kuhinje vrtića „Plavi čuperak” u Smederevskoj Palanci
10. Opština

LUČANI

 

12.000.000,00      

Završetak sportske hale u Lučanima
11. Opština

GORNJI MILANOVAC

 

7.700.000,00

Unapređenje infrastrukturnih ulova za rast i razvoj dece u opštini Gornji Milanovac kroz rekonstrukciju dečijeg igrališta u skladu sa važećim standardima
12. Opština

ŠID

 

29.500.000,00      

Dogradnja fiskulturne sale uz postojeći objekat osnovne škole „Filip Višnjić” u Višnjićevu
13. Opština

MIONICA

 

16.200.000,00

Vodosnabdevanje dela opštine Mionica cevovod Kotline — Rajković, povezivanje RVS „Rovni“ i podsistema

Krčmar — Rajković, na kp 868/3 i 1135 KO. Đurđevac i kp 1073, 1074, 1088 i 492 KO. Rajković

14. Opština

MEDVEĐA

9.300.000,00 Sanacija i adaptacija Predškolske ustanove „Mladost”
15. Opština

BOLJEVAC

 

19.500.000,00 Pribavljanje nepokretnosti u cilju obezbeđivanja adekvatnog prostora za biblioteku
16. Opština

ARILJE

9.600.000,00 Rekonstrukcija sportskih tribina na sportskim terenima u opštini Arilje
17. Opština

KOSJERIĆ

9.000.000,00 Adaptacija dve učionice i hodnika na spratu predškolske ustanove „Olga Grbić“
18. Opština

KOCELJEVA

 

 

16.000.000,00

Rekonstrukcija parka pored Doma kulture u Koceljevi
19. Grad

KRALJEVO

 

 

8.000.000,00      

Sanacija i rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje u naselju Ušće u Kraljevu, faza I
20. Opština

OSEČINA

 

7.000.000,00

Završetak radova na dogradnji predškolske ustanove „Lane“ Osečina
21. Opština

RAČA

 

6.000.000,00

Poboljšanje uslova  boravka  u predškolskoj ustanovi „Naša radost“ u Rači, u cilju unapređenja izvornih poslova opštine Rača
22. Opština

SOKOBANJA

 

11.000.000,00

Rekonstrukcija zgrade kulture- Bioskop “Moravica”, Druga faza
23. Grad

SUBOTICA

18.000.000,00 Sanacija fasade Gradske biblioteke u Subotici

 

1.2. Sredstva u iznosu od 46.000.000,00dinara namenjena za pružanje finansijske, tehničke i druge pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada organa jedinice lokalne samouprave, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama (cilj 2) odobravaju se sledećim korisnicima u navedenim iznosima i namenama:

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Opština VLASOTINCE 2.500.000,01 Modernizacija rada lokalne samouprave primenom e-Servisa
2. Opština

ČOKA

872.576,57 Unapređenje e-uprave opštinske uprave Čoka kroz digitalizovanje arhive
3. Opština

BOJNIK

2.985.065,00 Uspostavljanje informacionog sistema  Elektronska pisarnica sa elektronskim podnošenjem predmeta, brzim skeniranjem i modulom Moj predmet
4. Grad

BEOGRAD, GO LAZAREVAC

4.600.000,00 Uspostavljanje softvera za upravljanje dokumentima u upravi gradske opštine Lazarevac
5. Opština

BOSILEGRAD

 

4.646.799,44

Elektronsko vođenje sednica SO Bosilegrad-prva faza
6. Opština

SEČANJ

4.000.000,00 Unapređenje rada organa opštine Sečanj uvođenjem novih informacionih tehnologija-Elektronska pisarnica
7. Opština

ARANĐELOVAC

2.234.900,00 Digitalizacija javnih usluga i uvođenje E-uprave u Opštini Aranđelovac
8. Opština

GORNJI MILANOVAC

4.599.468,00 Uvođenje elektronskog sistema za vođenje sednica, glasanje i brojanje glasova u Opštini Gornji Milanovac — 2.  faza
9. Opština

REKOVAC

3.143.424,00 Digitalizacija javnih usluga u Opštini Rekovac
10. Opština

VRBAS

718.903,00 Softverska aplikacija Kadrovska evidencija
11. Grad

JAGODINA

4.000.000,00 Modernizacija elektronske uprave grada Jagodine
 

12.

Grad

VRŠAC

1.602.000,00 Unapređenje informacionog sistema
13. Opština

BOGATIĆ

3.321.863,98 Projekat lokalne računarske mreže u zgradi opštine Bogatić
14. Grad

ŠABAC

2.175.000,00 Podizanje efikasnosti rada uprave kroz modernizaciju informacione        infrastrukture
15. Opština

PARAĆIN

4.600.000,00 Prvi Business Nub u Pomoravskom okrugu

 

1.3. Sredstva u iznosu od 41.400.000,00 dinara namenjena za pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi licima sa posebnim potrebama (cilj 3) odobravaju se sledećim korisnicima u navedenim iznosima i namenama:

 

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Opština

SOKOBANJA

3.600.000,00 Unapređenje programa i promotivne kampanje festivala „Prva harmonika Srbije – Sokobanja 2021“
2. Opština

BELA PALANKA

3.500.000,00 Realizacija Gastro – turističke manifestacije „Dani banice 2021” — Bela Palanka
3. Opština

MIONICA

4.140.000,00 Manifestacija „Mišićevi dani“
4. Opština

NOVA CRNJA

1.700.000,00 „Tour de Banat 2021″
5. Opština

KULA

2.150.000,00 Organizacija manifestacije „Republički festival amaterskih pozorišta”
6. Opština

LEBANE

3.200.000,00 Paradajz fest

 

7. Grad

BEOGRAD, GO ZVEZDARA

3.395.000,00

 

17. Dečji pozorišni festival „Pozorište zvezdarište“
8. Grad

NOVI PAZAR

1.200.000,00 Dijalog kafe- Mesto susreta
9. Opština

SVRLJIG

3.700.000,00 Ekonomski razvoj i turistička promocija Opštine Svrljig kroz sufinansiranje Belmužijade
10. Opština

SREMSKI KARLOVCI

4.000.000,00 Karlovačka berba grožđa 2021
11. Opština

TOPOLA

 

1.590.000,00

„Etno sajam” Topola
12. Opština

NOVI KNEŽEVAC

 

1.282.000,00 Deca su ukras sveta
13. Opština

UB

3.555.309,00 Nabavka i ugradnja kose podizne platforme za osobe u invalidskim kolicima
14. Opština

BATOČINA

600.000,00 Unapređenje kulturnog sadržaja i promocija opštine Batočina kroz učestvovanje dece i omladine u manifestaciji „Srbija u ritmu Evrope
15. Grad

KRALJEVO

2.750.000,00 Kulturno – sportska manifestacija „Sportski dani u Miločaju
16. Opština

BABUŠNICA

1.037.691,00 Nabavka rasvete i ozvučenja za potrebe manifestacije „Vurdijade“

 

1.4. Sredstva u iznosu od 41.400.000,00 dinara namenjena za pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave za realizaciju projekata koji doprinose preventivnom delovanju i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana odobravaju se sledećim korisnicima (cilj 4) u navedenim iznosima i namenama:

 

 

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Opština

PETROVAC NA MLAVI

4.100.000,00 Mobilni protivpoplavni sistem
2. Opština

VRNJAČKA BANJA

4.140.000,00 Izgradnja potpornih zidova
3. Opština

BOSILEGRAD

4.111.671,25 Saniranje štete lokalnih i nekategorisanih puteva u Bosilegradu
4. Opština

KULA

840.000,00 Nabavka raketa za protivgradnu zaštitu
5. Opština

MEDVEĐA

4.180.320,00 Čišćenje rečnih korita i sanacija putne mreže oštećene usled elementarnih nepogoda
6. Opština

ĆUPRIJA

3.734.784,54

 

Regulacioni radovi na rekama i potocima poplavljenih područija na teritoriji Opštine Ćuprija
7. Opština

DOLJEVAC

3.335.530,42

 

Osiguranje obala i korita Lisičjeg potoka uzvodno od uliva u Pustu reku u Pukovcu
8. Opština

BLACE

550.893,79

 

Operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Blace za 2021. godinu
9. Opština

ŽABARI

4.100.000,00 Sanacija bujičnih potoka – obezbeđivanje proticajnog profila bujičnih potoka u opštini Žabari
10. Opština

BUJANOVAC

4.100.000,00

 

Unapređenje javne infrastrukture (kanala, vodotokova i putne mreže) u cilju preventivnog delovanja na smanjenju rizika od poplava
11. Grad

ZRENJANIN

4.106.800,00

 

Zajedničko reagovanje u vanrednim situacijama

 

12. Grad

UŽICE        

 

4.100.000,00

 

Sanacija klizišta u ul. Svetozara Markovića u Užicu

 

Komisija je, koristeći kriterijume iz člana 12. Pravilnika, izvršila bodovanje

prema stepenu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, u skladu sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, bodovima od 1 do 5, kao i po značaju projekta za poboljšanje uslova života i rada građana, bodovima od 1 do 10.

Nakon donošenja Odluke o raspodeli sredstava, Ministarstvo će zaključiti ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa jedinicama lokalne samouprave kojima su sredstva dodeljena.

Odobrena sredstva jedinica lokalne samouprave je dužna da koristi prema utvrđenoj nameni i sadržajima, saglasno odredbama Ugovora.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, podnosi redovne izveštaje o realizaciji ciljeva za koja su sredstva dodeljena i načinu utroška sredstava i konačni izveštaj najkasnije u roku od 30 dana od dana utroška sredstava.

 

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava

broj: 119-01-00004/2020-24 od 10. marta 2021. godine

M I N I S T A R

 

 

Marija Obradović

 Skip to content