Partnerstvo za otvorenu upravu: Izabrane OCD u radnu grupu za izradu novog akcionog plana

Na osnovu Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine, Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom donela je Odluku o predlogu organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine.
 
Navedenom odlukom predloženo je na imenovanje ministru državne uprave i lokalne samouprave 9 organizacija civilnog društva koje su podnele prijave na Javni poziv i ispunile postavljene formalne uslove i kriterijume.
Pozivaju se izabrane organizacije da svoje kandidate za članove i zamenike članova dostave u narednih 5 dana elektronskim putem na adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs .
Odluku Komisije možete preuzeti u nastavku.


Skip to content