Strategija reforme javne uprave nakon 2021. godine: Početak izrade i Javni poziv za OCD

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa članom 32. Zakona o planskom sistemu RS („Službeni glasnik RS“, br. 30/18), obaveštava javnost da započinje rad na izradi nove Strategije reforme javne uprave, nakon što je Savet za reformu javne uprave, Zaključkom 23 Broj: 06-00-5736/2019 od 13. juna 2019. godine, prihvatio Izveštaj o spoljnoj evaluaciji rezultata važeće Strategije reforme javne uprave i naložio da se, na osnovu preporuka evaluacije, započne rad na izradi nove strategije.

U skladu sa navedenim, kao i ranijom dobrom praksom uključivanja organizacija civilnog društva u ranim fazama pripreme akcionih planova uz prethodnu Strategiju, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.Skip to content