Podrška javnim službama u pripremi pravilnika o sistematizaciji u skladu sa katalogom radnih mesta

U cilju podrške zaposlenima u javnim službama za upodobljavanje radnih mesta u Pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji poslova sa radnim mestima iz Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br.6/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa resornim ministarstvima, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i pravnim licima koja se osnivaju ili deluju u skladu sa propisama o javnim službama, delegirali su predstavnike iz svojih organizacionih jedinica.

Lica za pružanje podrške javnim službama za izradu Pravilnika o organiazaciji i sistematizaciji poslova, i to za:

radna mesta pratećih pomoćno tehničkih poslova:

– Aleksandra Branković – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

– kontakt telefon: 011 2685 397, 064 8177 496

– e-adresa: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

radna mesta u zdravstvu:

– dr Mira Vučević – Ministarstvo zdravlja

– kontakt telefon 011 2656 399

– Draga Aleks

– kontakt telefon 064 8811 378

– email katalog.zdravstvo@zdravlje.gov.rs

radna mesta u kulturi i informisanju:

» Sektor za kulturno nasleđe:

– Vesna Maricki Ostojić – Ministarstvo kulture i informisanja, viši savetnik

– kontakt telefon: 064 670 5307

– e-adresa: vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

» Sektor savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija:

– Đurđijana Jovanović – Ministarstvo kulture i informisanja, samostalni savetnik

– kontakt telefon: 064 670 5316

– e-adresa: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

radna mesta u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja:

» Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

– Dušica Šorgić, pomoćnik direktora za poslove registra

– kontakt telefon: 011 2856247, 064 8027 962

– e–adresa: dusica.sorgic@croso.rs

– Olivera Pavlović, načelnik odeljenja

– kontakt telefon: 011 2856238, 064 8027 952

– e–adresa: olivera.pavlovic@croso.rs

– Biljana Krsmanović, pomoćnik direktora za finansijsko – materijalne poslove

– kontakt telefon: 011 2856 238, 064 8027 956

– e–adresa: biljana.krsmanovic@croso.rs

» Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

– Gordana Bogojević, načelnik Odeljenja za ljudske resurse u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

– kontakt telefon: 063 699 135

– e-adresa: gordana.bogojevic@pio.rs

– Svetlana Pantović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove u Direkciji Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

– kontakt telefon: 021 4877 770

– e-adresa: svetlana.pantovic@pio.rs

» Republički fond zdravstvenog osiguranja

– Predrag Šćepanović, direktor Sektora za ljudske resurse

– e-adresa: predrag.scepanovic@rfzo.rs

» Nacionalna služba za zapošljavanje

– Jelicu Vojnović, direktor Sektora za ljudske resusre

– kontakt telefon: 064 8107 271

– e-adresa: jelica.vojinovic@nsz.gov.rs

– Snežanu Cvetinović, načelnik odeljenja za radne odnose

– kontakt telefon: 064 8107 170,

– e-adresa: snezana.cvetinovic@nsz.gov.rs

– Anu Hrbud Segenj, načelnik odeljenja za stručno usavršavanje i osposobljavanje

– kontakt telefon: 064 8107 145

– e-adresa: anu.hrbud.segenj@nsz.gov.rs

radna mesta u prosveti:

» Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje:

– dr Slavica Jašić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

– kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906

– e-adresa: slavica.jasic@mpn.gov.rs

– Ljiljana Simović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

– kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906

– e-adresa: ljiljana.simovic@mpn.gov.rs

– Ljiljana Marolt, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

– kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790

– e-adresa: ljiljana.marolt@mpn.gov.rs

– Ljiljana Deljanin, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

– kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790

– e-adresa: ljiljana.deljanin@mpn.gov.rs

» Sektor za visoko obrazovanje:

– Snežana Ružić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

– kontakt telefon: 011 3622 378; 363 1909

– e-adresa: snezana.ruzic@mpn.gov.rs

» Sektor za učenički i studentski standard i investicije:

– Tamara Nikolić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

– kontakt telefon: 011 2403 036; 2403 320

– e-adresa: tamara.nikolic@mpn.gov.rs

» Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih:

– Dragan Marinčić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

– kontakt telefon: 011 3616 547; 363 1462

– e-adresa: dragan.marincic@mpn.gov.rs

radna mesta u socijalnoj zaštiti

– Nevena Janaćković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita

– kontakt telefon: 011 3616 254

– e-adresa: nevena.janackovic@minrsz.gov.rs

– Ljiljana Đuretić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita

– kontakt telefon: 011 3616 254

– e-adresa: ljiljana.djuretic@minrsz.gov.rs

radna mesta u sportu

– Slavka Lakićević, Ministarstvo omladine i sporta, v.d sekretar ministarstva

– kontakt telefon: 011 3117 099

– e–adresa: slavka.lakicevic@mos.gov.rs

– Borivoj Janković, Ministarstvo omladine i sporta, načelnik Odeljenja u Sekretarijatu

– kontakt telefon: 011 3111 975

– e-adresa: bora.jankovic@mos.gov.rs

radna mesta u turizmu

– Ivana Dedijer, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

– kontakt telefon: 063 8189 771, 011 3619 733

– e–adresa: ivana.dedijer@mtt.gov.rs

radna mesta u Akreditacionom telu Srbije

– Jovan Simić, rukovodilac Odeljenja za finansijske, pravne i opšte poslove

– kontakt telefon: 011 3130 375, 064 8872 804,

– e–adresa: jovan.simic@ats.rs

– Nenad Cvetković, šef Odseka za pravne poslove

– kontakt telefon: 011 3130 378, 064 8872 841

– e–adresa: nenad.cvetkovic@ats.rs

radna mesta u Institutu za standardizaciju Srbije

– Jelena Dojčin, Rukovodilac odeljenja za pravne, finansijske i opšte poslove

– kontakt telefon: 011 3409 344

– e–adresa: jelena.dojscin@iss.rs

radna mesta u Pravosudnoj akademiji

– Gordana Paulić, Sekretar

– kontakt telefon: 011 2184 030

– e–adresa: gordana.paulic@pars.rs

radna mesta u Fondu solidarnosti

– Vesna Veselinović

– kontakt telefon: 011 21 21 970, 21 21 971

– e-adresa: vesna.veselinovic@fs.gov.rsSkip to content