Poziv ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA za učešće na konsultativnom sastanku

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je aktivnosti u cilju izrade drugog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. U cilju ostvarenja ovih aktivnosti osnovana je Posebna međuministarska radna grupa koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade Republike Srbije, posebnih organizacija, nezavisnih državnih organa, Narodne skupštine Republike Srbije, Privredne komore Srbije, kao i predstavnici šest organizacija civilnog društva.

U cilju što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva na samom početku izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine, radi utvrđivanja prioriteta i obaveza koje će se uključiti u planirani dokument, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom organizuje konsultativni sastanak koji će se održati 19. februara 2016. godine, od 9:00 do 14:00 časova, u Palati Srbija.

Ministarstvo državne uprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku sa članovima Posebne međuministarske radne grupe i aktivno se uključe u izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mejl adresu vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do srede, 17. februara 2016. godine, sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP“.

U cilju što efikasnije pripreme za sastanak i što preciznijeg definisanja obaveza i prioriteta koje će biti uključene u Akcioni plan, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je dokumenta koja su sastavni deo ovog Javnog poziva:

Ministarstvo državne uprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju organizacije koje nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku, da svojim pismenim predlozima doprinesu izradi akcionog plana. Obrazac za dostavljanje pismenih predloga takođe se može preuzeti uz ovaj poziv, a potrebno ga je dostaviti na e-mail adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do 19. februara 2016. godine.

Obrazac za dostavljanje predloga možete preuzeti OVDESkip to content