POZIV ZA KONSULTANTA NA PROJEKTU „UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI – FAZA 2“

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u Srbiji, objavljuje poziv za angažovanje konsultanta.

Konsultant će biti angažovan za realizaciju projektnog zadatka – podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u pripremi Sektorskog posebnog programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove jedinstvenog biračkog spiska za 2022. godinu.

Svi zainteresovani kandidati potrebno je da popune „Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadatka“ (Tender File/Terms of Reference) na srpskom ili engleskom jeziku.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 14. APRIL 2021. GODINE.

Prijave se vrši elektronskim putem na e-adresu: Lsg.serbia@coe.int

„Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) možete preuzeti sa linka https://rm.coe.int/ae-oo-rc-allservicesandgoods-for-eu-funds-2-2-3-ii-sstp-29-03-21/1680a1f0a9

Tenderski dokument / Projektni zadatak“ (Tender File/Terms of Reference) možete preuzeti sa linka https://rm.coe.int/tf-oo-rc-allservicesandgoods-for-eu-funds-eng-2-2-3-ii-sstp/1680a1f0ab

Tekst oglasa na engleskom jeziku možete preuzeti sa linka: https://www.coe.int/en/web/belgrade/-/call-for-a-consultant-human-resources-management-in-local-self-government

Tekst oglasa na srpskom jeziku možete preuzeti sa linka: https://www.coe.int/sr_RS/web/belgrade/-/call-for-a-consultant-human-resources-management-in-local-self-governmentSkip to content