Poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaključak 05 broj: 011-3613/2017-1 od 19. aprila 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme nacrta zakona o centralnoj instituciji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, ministar državne uprave i lokalne samouprave osnovao je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta nacrta tog zakona, koja je u okviru utvrđenog zadatka pripremila neophodna usklađivanja materijalnih elemenata stručnog usavršavanja državnih službenika sadržanih u odredbama Zakona o državnim službenicima sa organizacionom formom stručnog usavršavanja u javnoj upravi koja se utvrđuje Nacrtom zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi. U radu Posebne radne grupe, pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Službe za upravljanje kadrovima, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima u javnoj upravi sprovodi se od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima  predstaviće se na okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima“, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 8. maja 2017. godine u Nišu, 10. maja 2017. godine u Novom Sadu i 11. i 12. maja 2017. godine u Beogradu.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavljati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, na e-mail adresu: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavljaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:
Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Obrazloženje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Obrazac_Komentari_Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicimaSkip to content