Pozivamo vas da učestvujete u izradi plana za otvoreniju upravu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuju javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.

Javni poziv
Aneks 1
Aneks 2Skip to content