PREDSTAVLJAMO VAM VODIČ ZA UPRAVLJANJE PROMENAMA

Ministarstvo Vam predstavlja publikaciju namenjenu zaposlenima u javnoj upravi, koja u vidu praktičnog vodiča objašnjava promene i načine za upravljanje promenama sa tehnikama rukovođenja u cilju podrške reformskim procesima. Vizija nam je da postanemo institucija koja pruža podršku drugima u procesu reorganiziacije, da uspostavimo bolju politiku upravljanja ljudskim resursima i da uspostavimo potrebne mehanizme promene unutar administracije. Sa druge strane, reformski put kojim se krećemo je zajednička vizija građana Republike Srbije. Deo toga je i reforma javne uprave koja treba da osnaži poverenje građana da država vodi računa o njima, da im pripada i da ih podržava. Dakle, da država postane servis građanima. To najvećim delom zavisi od vas kojima je prvenstveno namenjen ovaj Vodič kroz promene. Moramo da verujemo u sebe i u svoju sposobnost da stvorimo nešto novo i drugačije.

Pročitajte više u Vodiču, koji je pripremljen u okviru projekta „Upravljanje promenama – jačanje kapaciteta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za upravljanje promenama u procesu reforme javne uprave“. Projekat je finansijski podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, a realizovan od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

Vodič za upravljanje promenama možete preuzeti OVDE.Skip to content