Pripremljen Nacrt Okvira kompetencija državnih službenika u Republici Srbiji

Povodom daljeg unapređenja upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi kao jedne od ključnih oblasti reforme javne uprave u procesu pridruživanja EU, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravljanje kadrovima su u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave“ nemačke bilateralne saradnje koji sprovodi GIZ pripremili Nacrt Okvira kompetencija državnih službenika u Republici Srbiji.

 

Nacrt Okvira kompetencija državnih službenika u Republici Srbiji, predstavlja detaljan dokument o potrebnim kompetencijama državnih službenika, ključnim vrednostima rada državne uprave u Republici Srbiji, kako bi se ostvario pun potencijal principa zasluga (meritornosti) i profesionalizacije. U cilju uspostavljanja integrisanog sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi zasnovanog na kompetencijama, planirano je da sistem kompetencija bude uveden u državno službenički sistem, predstojećim izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

S tim u vezi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravljanje kadrovima su u saradnji sa GIZ-om u okviru Podrške reformi javne uprave, Fondom za dobru upravu Vlade Velike Britanije, Centrom za evropske politike (CEP) i Pricewaterhouse Coopers (PwC) u okviru Promocije reforme javne uprave u Republici Srbije je 20. novembra 2017. godine, u prostorijama Kluba poslanika organizovali skup u cilju predstavljanja Nacrta Okvira kompetencija državnih službenika na kome su prisutvovali veliki broj predstavnika organa državne uprave, kao i drugih državnih organa.

 

Sa tekstom Nacrta Okvira kompetencija državnih službenika u Republici Srbiji možete se upoznati, dati komentare i sugestije, uvidom u navedeni dokumetnt na ljudski.resursi@mduls.gov.rs

Nacrt Okvira kompetencija državnih službenika u Republici SrbijiSkip to content