Pripremljena radna verzija Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da je pripremljena radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Radna verzija je pripremljena radi unapređenja sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa Strategijom stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, kao i usklađivanja sa predloženim novinama sadržanim u radnoj verziji Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva državne organe, organe teritorijalne autonomije, organe jedinica lokalne samouprave i druge imaoce javnih ovlašćenja, kao i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, stručnu javnost i ostale zainteresovane subjekte da se upoznaju sa radnom verzijom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Zainteresovani svoje komentare, predloge i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu, na e-mail adresu nacionalna.akademija@mduls.gov.rs. Komentari, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst radne verzije zakona, a dostavljaju se u sadržaju navedenom u obrascima.

OBRAZAC – KOMENTARI

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVESkip to content