Pubklikacija: Metode razvoja ljudskih resursa – kratak pregled

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uz podršku Nemačke razvojne saradnje u Srbiji, pripremilo publikaciju Metode razvoja ljudskih resursa: kratak pregled, koja ima za cilj da na kvalifikovan i celovit način u neophodnom obimu predstavi sve oblike sprovođenja stručnog usavršavanja utvrđene novim propisima.

Publikacija daje pregled oblika realizacije programa stručnog usavršavanja, određenje njihovog mesta u metodama razvoja ljudskih resursa (klasične i savremene metode), kao i pojedinačne karakteristike svake od tih metoda.

Namenjena je pre svega, organima, organizacijama i licima odgovornim za upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi, koji će u narednom periodu u pripremi programa stručnog usavršavanja, pored ostalog, biti u potrebi i da definišu najadekvatnije oblike i metode realizacije obuka.

Pogledajte publikaciju: Metode razvoja ljudskih resursa: kratak pregledSkip to content