Radna verzija predloga uredbe o izmenama i dopunama uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa resornim ministarstvima, pripremilo je radnu verziju Predloga uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

Ministarstvo poziva sve institucije, sindikalne organizacije, ustanove da se upoznaju sa izmenama i dopunama Kataloga radnih mesta i eventualne sugestije dostave na mejl adresu: Katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama pogledajte OVDE

Pregled izmena i dopuna uredbe pogledajte OVDESkip to content