Reakcija na napise u medijima

Povodom teksta koji je objavljen u medijima, a tiče se zajedničke instrukcije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva pravde koja je upućena opštinskim/gradskim upravama da, u cilju sprovođenja odluka Vlade i ministra zdravlja koje se odnose na mere protiv sprečavanja epidemije COVID-19, na svom području obezbede barem jednu prostoriju u kojoj bi se postavio privremeni javnobeležnički šalter za overavanje potpisa birača koji podržavaju izborne liste za izbore raspisane za 26. april 2020. godine, obaveštavamo javnost o sledećem:

 

Navedena instrukcija ima za cilj da se građanima omogući da podršku izbornoj listi daju u javnobeležničkim kancelarijama ili na tom privremenom šalteru čime se ne isključuje mogućnost da se javni beležnik angažuje da overava potpise u prostorijama  podnosioaca izborne liste, ako one ispunjavaju minimum higijensko-tehničkih uslova i ako podnosilac izborne liste može da obezbedi bar dvadeset ljudi koji će tu pristupiti radi davanja podrške toj izbornoj listi.Skip to content