Spremne Smernice za korišćenje društvenih mreža

Svedoci smo da se komunikacija građana i privrede menja i postaje savremenija, efikasnija i transparentnija. Iz tog razloga su izrađene smernice za sve državne organe koji bi želeli da se otvore prema javnosti, a ne znaju na koji način to da učine. Smernice za upotrebu društvenih mreža u organima državne uprave, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave pripremljene su sa ciljem da javna uprava u Srbiji počne da komunicira sa javnošću na brz, dvosmeran i transparentan način.

Finalnu verziju smernica za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi možete preuzeti OVDE, a infografik – sažetak smernica, možete preuzeti OVDE.Skip to content