USKORO JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je 1.4.2015. organizovalo diskusiju na temu „Novine u upravnom postupanju“, na kojoj su učestvovali predstavnici organa državne uprave i lokalne samouprave, upravnog sudstva, nezavisnih tela, građana i privrede, kao i predstavnici međunarodnih organizacija i civilnog društva u Srbiji. Cilj ove diskusije bio je da se predstavi novi koncept upravnog postupanja i da se kroz zajedničke razgovore analiziraju novi instituti i predložena rešenja kako bi se došlo do najboljeg, najcelishodnijeg i najkvalitetnijeg zakonskog okvira, a u skladu sa principima i ciljevima označenim u Strategiji reforme javne uprave i Akcionim planom za njeno sprovođenje.

Predviđeno je da javna rasprava na temu Nacrta zakona o upravom postupku otpočne konferencijom 26. i 27.5.2015.

Audio zapis sa održane diskusije možete preslušati na sledećim linkovima:

 

ZUP1 – https://db.tt/Hy6f639a

ZUP2 – https://db.tt/INWE7XwZ

ZUP3 – https://db.tt/44Bbe6V2

ZUP4 – https://db.tt/hkvwi5Eu

ZUP5 – https://db.tt/DQPYldOh

ZUP6 – https://db.tt/y6ymFLsE

ZUP7 – https://db.tt/QUDwA781

ZUP8 – https://db.tt/LeYQanqV

ZUP9 – https://db.tt/7L02gzXp

ZUP10 – https://db.tt/GHPAUWNa

ZUP11 – https:///db.tt/G5d7HSsW

ZUP12 – https://db.tt/rBH5gDgA

ZUP13 – https://db.tt/q9KHtoxV

ZUP14 – https://db.tt/i4RHxs0T

ZUP15 – https://db.tt/tb4D4h3j

ZUP16 – https:///db.tt/FRksCyNx

ZUP17 – https://db.tt/BKXlGugG

ZUP18 – https://db.tt/aAQ7kL93

ZUP19 – https://db.tt/9CJe8oK3

ZUP20 – https://db.tt/VefnHlpZSkip to content