Zaključen poseban birački spisak

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić 19. oktobra 2018. godine u ponoć doneo je Rešenje o zaključenju Posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina.

Ovim rešenjem utvrđeno je da je u Poseban birački spisak na dan 19. oktobar 2018. godine upisano ukupno 507.183 birača.

Od tog broja ukupno 462.759 birača ostvaruje biračko pravo na neposrednim izborima za članove 18 nacionalnih saveta, koji će glasati na 926 biračkih mesta koje je utvrdila Republička izborna komisija, a za četiri manjine koje članove nacionalnog saveta biraju putem elektorske skupštine upisano je 44.424 birača.

Svi građani sa biračkim pravom, pripadnici nacionalnih manjina, nastvaljaju nesmetano da se upisuju u Poseban birački spisak do 31. oktobra 2018. godine u ponoć.

Pozivam još jednom sve naše građane, pripadnike nacionalnih manjina da izađu na izbore i biraju članove svog nacionalnog saveta, jer veće učešće pripadnika nacionalnih manjina na ovim izborima, daje veći legitimitet telima koja brinu o jeziku, kulturi, upotrebi jezika i pisma i obrazovanju manjina“ rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održaće se 4. novembra 2018. godine. Na njima će 18 nacionalnih manjina birati članove svojih nacionih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima i to: albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka, dok će 4 nacionalne manjine birati svoje članove za nacionalne savete putem elektorske skupštine, i to: makedonska, hrvatska, crnogorska i ruska.

Rešenje o zaključenju Posebnog biračkog spiska možete preuzeti ovde.Skip to content