Završena javna rasprava o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovelo je u periodu od 29. marta do 18. aprila 2018. godine javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Tokom javne rasprave tekst Nacrta zakona bio je objavljen na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs , Portalu e-uprave www.euprava.gov.rs i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom www.civilnodrustvo.gov.rs, a svim zainteresovanim stranama bilo je omogućeno da svoje primedbe, predloge i sugestije da dostavljaju Ministarstvu na elektronsku i poštansku adresu.

Tokom javne rasprave održana su i dva okrugla stola, 11. aprila u Kučevu i 16. aprila 2018. godine u Beogradu, na kojima su prisustvovali predstavnici državnih organa, nezavisnih tela, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

U javnoj raspravi učestvovali su državni organi, organi AP Vojvodine, nacionalni saveti nacionalnih manjina, političke stranke i pokreti, udruženja građani i pojedinci. Na e-mejl adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave primedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona dostavilo je 16 učesnika

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave razmotrilo je sve dostavljene primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi.

Određeni broj konkretnih primedbi, predloga i sugestija Ministarstvo nije bilo u mogućnosti da prihvati i to iz razloga što nisu u duhu koncepta na kojem se zakon zasniva, ili zbog toga što u značajnoj meri odudaraju od sistemskih, naročito Ustavnih rešenja, kao i od Odluke Ustavnog suda i preporuka relevantnih međunarodnih tela.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sačinilo je Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu o zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.Skip to content