Zvanično objavljena odluka o maksimalnom broju zaposlenih

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 –ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada Republike Srbije je donela Odluku kojom se određuje maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za kalendarsku 2015. godinu. Odluka je zvanično objavljena 8.12.2015. u Službenom glasniku RS, a tekst iste možete preuzeti ovde.Skip to content