BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAM ZA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2019. GODINI

NAZIV PROGRAMA: Budžetski fond za Program za lokalne samouprave 2019.

IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS

KORISNIK: Lokalne samouprave

CILJ PROJEKTA: Unapređenje infrastrukture i rada lokalnih samouprava

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU U OKVIRU PROGRAMA:  Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave i Odluka o ispravci odluke o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

BUDŽET:  489 356 000 dinara

PERIOD REALIZACIJE: januar-decembar 2019.Skip to content