BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAM ZA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2021. GODINI

NAZIV PROGRAMA: Budžetski fond za Program za lokalne samouprave 2021

IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS

KORISNIK: Lokalne samouprave

CILJ PROJEKTA: Unapređenje infrastrukture i rada lokalnih samouprava

BUDŽET:  460.000.000 dinara (u skladu sa Zakonom o budžetu za 2021. godinu). 

JAVNI POZIVI:

Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2020. godini ( preuzmite prijavni formular i

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

ZAHTEVI ZA RASPODELU SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU:

 

PERIOD REALIZACIJE: januar-decembar 2021.Skip to content