Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole / FINAC

NAZIV PROJEKTA: Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole / FINAC

DONATOR: Evropska unija

VREDNOST PROJEKTA: 893.000 evra

KORISNIK: Univerzitet u Beogradu

PARTNERI: Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Pazaru, Singidunum Univerzitet, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Centar za obrazovne politike, Univerzitet Shkodra „Luigj Gurakuqi“ (Albanija), Evropski univerzitet u Tirani, Univerzitet u Splitu, Univerzitet Guglielmo Marconi (Italija), Masarikov Univerzitet (Češka) i Matej Bel Univerzitet (Slovačka)

CILJ PROJEKTA: Sagledavanje potrebnih znanja zaposlenih u javnoj upravi iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i revizije, odnosno finansijske kontrole; dizajniranje i akreditovanje komplementarnih master programa od strane partnerskih institucija u Srbiji i Albaniji. U sklopu realizacije Projekta Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave R Srbije u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima i Nacionalnom akademijom za javnu upravu sprovodi aktivnosti koje se odnose na proces predselekcije državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava koji će imati priliku da nakon uspešno položenog prijemnog ispita pohađaju besplatno master programe u oblasti upravljanja javnim finansijama koji su akreditovani u sklopu realizacije projekta. U skladu sa Projektom oko 110 službenika (sa centralnog i lokalnog nivoa) imaće mogućnost da sledeće školske godine pohađa master studije besplatno na Fakultetu organizacionih nauka- Unvierziteta u Beogradu, Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju – Metropoliten univerziteta u Beogradu, Ekonomskog fakulteta -Univerziteta u Kragujevcu i Univerzitetu u Novom Pazaru.

PERIOD REALIZACIJE: oktobar 2016. – oktobar 2019.

Sajt projekta: http://www.finac.org.rs/Skip to content