Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji, faza 2

NAZIV PROJEKTA: Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji, faza 2

DONATOR: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

VREDNOST PROJEKTA: 5.900.000 CHF

KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

PARTNERI: Ministarstvo finansija, SKGO

CILJ PROJEKTA: Podrška delotvornijem upravljanju registracijom i prikupljanjem poreza na imovinu u jedinicama lokalne samouprave, poboljšanju saradnje između lokalne vlasti i građana po pitanju sakupljanja i korišćenja poreza na imovinu i efektivnijem vertikalnom dijalogu između zainteresovanih strana u cilju unapređenja efikasnosti oporezivanja u skladu sa principima dobre uprave.

PERIOD REALIZACIJE: 1. jun 2017. – 30. april 2021.Skip to content