Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019

NAZIV PROJEKTA: Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019

DONATOR: Vlada Švajcarske Konfederacije preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)

VREDNOST: 1.246.465 CHF

KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

PARTNERI: Stalna konferencija gradova i opština, Republički sekretarijat za javne politike

REZULTAT PROJEKTA: Poboljšanje kapaciteta i obezbeđivanje boljeg korišćenja resursa na nivou lokalne samouprave za pružanje usluga građanima i privrednim subjektima u skladu sa zakonskim nadležnostima i principom decentralizacije, uređenje funkcionalnih i usklađenih odnosa radi efikasnijeg i održivog ekonomskog razvoja jedinica lokalne samouprave i uspostavljanje Analitičkog servisa jedinica lokalne samouprave.

Projekat podržava: izradu Programa reforme sistema lokalne samouprave; primenu Zakona o lokalnoj samoupravi; izradu Zakona o narodnoj inicijativi i referendumu; razvoj međuopštinske saradnje kroz uspostavljanje Fonda za međuopštinsku saradnju kao i realizaciju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave 2018-2020.

PERIOD REALIZACIJE: maj 2016. – april 2020.

 Skip to content