Program za rezultate za modernizaciju i optimizaciju javne uprave

NAZIV PROGRAMA: Program za rezultate za modernizaciju i optimizaciju javne uprave

IZVOR SREDSTAVA: Zajam Svetske banke

VREDNOST: 75 miliona dolara (okvirno 69 miliona evra)

KORISNIK: Vlada Republike Srbije

PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike, Državna revizorska institucija, SUK, Nacionalna služba za zapošljavanje

CILJ PROJEKTA: Podrška budžetu RS za sprovođenju Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji. Program se bazira na idikatorima na osnovu kojih će se isplaćivati tranše kako indikatori budu ispunjeni.

PERIOD REALIZACIJE: 2016. – 2019.Skip to content