Sektorski reformski ugovor za sektor reforme javne uprave

NAZIV PROGRAMA: Sektorski reformski ugovor za sektor reforme javne uprave

DONATOR: EU IPA 2015

VREDNOST PROJEKTA: 80 miliona evra (70 miliona direktne budžetske podrške i 10 miliona evra komplementarne podrške kroz 4 ugovora tehničke podrške)

KORISNIK: Vlada Republike Srbije

PARTNERI: Ostali organi i organizacije prema Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave

CILJ PROJEKTA: Podrška budžetu za sprovođenje reforme javne uprave.

PERIOD REALIZACIJE: 2016. – 2019.Skip to content