До краја 2022. године највећи број државних услуга за грађане и привреду ће бити електронске

Влада Републике Србије је усвојила Програм развоја електронске управе за период 2020-2022. са Акционим планом којим је предвиђено да у наредне две и по године највећи број услуга јавне управе буде доступан грађанима и привреди путем интернета или мобилног телефона. Наиме, очекује се успостављање нових 300 услуга еУправе или мУправе, које ће редовно користити најмање милион и по грађана и привредника, чиме ће се избећи одласци на шалтере и подношење папирне документације.

Програм развоја електронске управе има четири циља, а за грађане је најзначајнији трећи који дефинише унапређење Портала еУправе, значајно повећање броја електронских услуга и нови приступ дигитализацији процедура са фокусом на животне догађаје. У случају пресељења, плаћања пореза, регистрације аутомобила или других сличних животних активности, грађани ће моћи одмах електронски да обаве све поступке које су са тим догађајем повезане уместо да их решавају један по један. Све услуге ће бити доступне и путем мобилног телефона, а грађани и привреда ће имати  могућност да прате у којој фази решавања је њихов захтев и на крају да оцене квалитет услуге.

Основа развоја еУправе биће и дигитална инфраструктура: завршетак Државног дата центра у Крагујевцу, повезивање локалних самоуправа на јединствену информациону-комуникациону мрежу еУправе и успостављање еПисарнице и еАрхиве, како би се у потпуности дигитализовао рад  јавне управе тј. како би се омогућили пријем, израда и чување електронских докумената.  Од стратешког значаја је и завршетак Централног регистра становништва и израда Метарегистра, јачање информационе безбедности и обука службеника за рад у дигиталном окружењу.

Један од кључних циљева Програма јесте правна сигурност еУправе. Грађани ће моћи да провере које податке органи чувају о њима, да поднесу захтев за њихову измену или сазнају ко користи те податке и на који начин. Електронске документе ће препознавати и прихватати судови, бележници и извршитељи док ће институције њихову аутентичност потврђивати својим еПечатом, уместо еПотписом појединачних службеника.

Програмом ће бити решено и питање доставе докумената. Уместо да чекају поштара, грађани и привреда добијају електронско решење локалне пореске администрације за порез на имовину у Јединствено електронско сандуче на Порталу еУправа. Слично ће бити и са достављањем решења суда, катастра или неког другог органа, чиме ће бити решен вишедеценијски проблем застаревања поступака услед лоше доставе, а очекује се да до 2022. електронско сандуче има најмање 640.000 грађана и 150.000 фирми.

На крају, посебан циљ Програма посвећен је отварању података који су у поседу државних органа како би их сви грађани, а посебно привреда, могли да користе за креирање нових услуга и производа и подстицање економског развоја. То ће бити основа и за креирање платформе за размену података од значаја за локални развој како би локалне самоуправе почеле да примењују концепт паметних градова у развоју услуга.

Програм развоја еУправе 2020-2022. је стратешки акт Владе сачињен у складу са Законом о планском систему. Креирали су га удруженим снагама Министарство државне управе и локалне самоуправе (као предлагач акта) и Канцеларија за ИТ и еУправу, у сарадњи с НАЛЕД-ом, а уз подршку Фонда за добру управу Владе Уједињеног Краљевства посредством УНДП, као и Европске уније у оквиру пројекта Реформа јавне управе. Као радна платформа за формулисање циљева, мера и приоритета програма послужио је Координациони савет Владе Србије за електронску управу, кроз активно учешће ИТ стручњака државних органа, представника факултета, ПКС и НАЛЕД-а. Поред јавне расправе спроведене су и додатне консултације кроз фокус групе и интервјуе са привредницима, локалним самоуправама, међународном заједницом и доносиоцима одлука.

Програм са Акционим планом можете пронаћи на ЛИНКУ.Skip to content