Lokalne samouprave u Srbiji

Građani Srbije imaju pravo da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika u 174 jedinica lokalne samouprave. Sistem lokalne samouprave je jednostepen i baziran na monotipskom modelu opštine.

 

Teritorija i sedište jedinice lokalne samouprave se određuje Zakonom o teritorijalnoj organizaciji koji utvrđuje kriterijume za osnivanje opština i gradova. Osnivanju, ukidanju i promeni teritorije jedinice lokalne samouprave obavezno prethodi referendum.

Analitički servis jedinica lokalne samouprave

 

Analitički servis jedinica lokalne samouprave sadrži relevantne podatke na nivou gradova i opština po oblastima koje su značajne za donošenje odluka na ovom nivou, za period 2011-2017. godine. Na ovom servisu mogu se pronaći osnovi podaci za jedinicie lokalnih samouprava (teritorija, stanovništvo, pokazatelji demografskih kretanja), finansijski pokazatelji gradova i opština iz završnih računa (podaci o prihodima i rashodima i njihovoj stukturi, kao i podaci o rezultatima i zaduženosti JLS) i podaci o socijalnoj zaštiti (prava i usluge socijalne zaštite finansirane iz budžeta Republike Srbije).

 

Analitički servis ima za cilj da obezbedi efikasnije planiranje politika jedinica lokalnih samouprava, utemeljenih na objektivnim činjenicama i utvrđenom stanju. Kreiran je tako da omogući vizualizaciju selektovanih skupova podataka, a omogućava i međusobno poređenje lokalnih samouprava na jednostavan način, izborom konkretnih pokazatelja. Takođe, pruža transparentne informacije građanima i privredi o radu opština i gradova, kao i onima koji ovu vrstu podataka koriste u svojim analizama i istraživanjima.

 

Analitički servis JLS nastao je kao rezultat projekta “Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019” koji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi u partnerstvu sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Stalnom konferencijom gradova i opština, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske konfederacije.

Skip to content