11 miliona evra podrške EU budžetu Republike Srbije zbog napretka u reformi javne uprave i javnih finansija

Evropska komisija je odobrila Srbiji isplatu sredstava u iznosu od 11 miliona evra na osnovu četvrtog Izveštaja o samoproceni realizacije Sektorskog reformskog ugovora za reformu javne uprave i javnih finansija za 2020. i prvi kvartal 2021. godine. Isplatom navedenog iznosa Sektorski reformski ugovor je u potpunosti realizovan.

Republika Srbija svake godine priprema Izveštaj o samoproceni realizacije Sektorskog reformskog ugovora, počev od 2017. godine, a celokupan proces koordinira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS). Uspešnom implementacijom reforme i adekvatnom verifikacijom postignutog napretka Srbija je, po osnovu četiri podneta Izveštaja o samoproceni, do sada povukla 63 miliona evra direktne budžetske podrške, od ukupno 80 miliona evra kolika je vrednost ugovora, dok je preostalih 17 miliona evra usmereno na projekte tehničke podrške, čiji su korsnici sve institucije koje sprovode ovu reformu.

Sektorska budžetska podrška, koja se realizuje kroz Sektorski reformski ugovor potpisan 2016. godine, pokazala se kao najefikasniji instrument podrške sprovođenju reforme javne uprave, a istovremeno i vrlo značajan model kontribucije budžetu. Podrškom koju je Evropska unija pružila Srbiji, putem navedenog instrumenta, dat je suštinski zamajac reformi i napravljeni su značajni koraci u izgradnji „Uprave po meri“ građana i privrede.

Opredeljenost i posvećenost Vlade Republike Srbije nastavku reforme javne uprave potvrđeni su kroz applikaciju za novi instrument Sektorske budžetske podrške za koju je Ministarstvo apliciralo iz finansijske perspektive IPA 2022. Osnaženi kapaciteti nacionalnih institucija i kredibilitet novog strateškog okvira u oblasti reforme javne uprave čine preduslove koji su ispunjeni i notifikovani od strane Evropske unije u okviru svih relevatnih izveštaja. Partnerski odnos Republike Srbije i Evropske unije biće nastavljen i prilikom sprovođenja narednog instumenta uz blisku saradnju na putu ostvarenja zajedničkog cilja- moderne, profesionalne, efikasne i odgovorne javne uprave.

„Isplatom poslednje tranše u iznosu od 11 miliona evra, Srbija je u potpunosti iskoristila sredstva predviđena Sektorskim reformskim ugovorom. Napretkom ostvarenim u sprovođenju reforme javne uprave, uspeli smo da obezbedimo 63 miliona evra direktne podrške budžetu, dok preostalih 17 miliona naša administracija koristi u vidu veoma značajnih projekata komplementarne podrške. Uspešna primena ovog kompleksnog instrumenta podrške najbolji je pokazatelj osnaženih kapaciteta nacionalnih institucija, ali i čvrste opredeljenosti da u partnerstvu sa EU nastavimo da gradimo „upravu po meri svih nas“. Uprkos brojnim izazovima, timskim radom unapredili smo brojne aspekte javne uprave, poput pružanja usluga, upravljanja ljudskim resursima, odgovornosti, upravljanja javnim finansijama i javnim politikama. Posebno bih izdvojila rezultate u oblasti eUprave, koji su se pokazali ključnim za brz i efikasan odgovor naše administracije na krizu izazvanu kovidom. Stavljanjem građana i njihovih potreba u središte naših reformskih ambicija, na najneposredniji način doprinosimo podizanju kvaliteta života i daljem ekonomskom razvoju društva, sa jasnom vizijom i nedvosmislenim opredeljenjem da time obezbedimo dalji napredak Srbije na putu evropskih integracija“, izjavila je tim povodom ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.Skip to content